Stellingen

De wijkverpleging wordt opgezadeld met systeemfeilen
Klik hier om deze stelling te openen Een inzichtrijke blog van bestuurder/toezichthouder Marjolijn Keesmaat laat zien hoe wijkverpleegkundigen zijn opgezadeld met de bezuinigingsopdracht die ivm de decentralisaties is doorgevoerd. Nu budgetplafonds worden bereikt, moeten ze nee verkopen of mensen doorsturen naar niet-gecontracteerde, dus voor de cliënt dure zorgverleners. Schande!
Goede oproep Algemene Rekenkamer: professionalisering van vastgoedmanagement is nodig
Klik hier om deze stelling te openen “Het ontbreekt organisaties in de (semi-) publieke sector aan basale informatie over de structurele en incidentele kosten en opbrengsten van hun panden”, zegt Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer. En daardoor nemen bestuurders ondoordachte beslissingen over vastgoed. Vendrik heeft gelijk, de sector moet hiermee aan de slag.
Mooi dat ziekenhuizen ICT-organisaties worden. Maar laat ze dan eerst zorgen voor fatsoenlijke privacy
Klik hier om deze stelling te openen In 2025 is 40% van het huidige ziekenhuisvastgoed overbodig en zijn ziekenhuizen ICT-organisaties geworden, beweert de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). Maar gezien de 304 meldingen van datalekken dit jaar is men daar nog lang niet klaar voor.
Bert Keizer heeft gelijk als hij zegt dat het manifest van Hugo Borst niets gaat doen aan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Klik hier om deze stelling te openen "Eén ding heb ik zorgmanagers nooit kunnen vergeven", schrijft  Trouw -columnist Bert Keizer, "en dat is dat ze zich op een onmogelijke missie lieten en nog altijd laten sturen." Daarom weet hij zeker dat ook Borst geen deuk in een pakje boter zal slaan. Wat denkt u?
Er moet snel iets gedaan worden aan de werkdruk in de zorg
Klik hier om deze stelling te openen In verpleeghuizen was de werkdruk al volkomen onverantwoord. Nu blijkt uit de Ziekenhuisbarometer van FNV Zorg & Welzijn dat ook in ziekenhuizen driekwart van de werknemers de werkdruk te hoog tot veel te hoog vindt. Hier moet iets aan gebeuren.
Laten we eens stoppen met zeuren over het stelsel en werken aan verbetering
Klik hier om deze stelling te openen En weer heeft het Nederlandse zorgstelsel hoge ogen gegooid in een internationaal vergelijkend onderzoek. Van de 11 zorgstelsels in hoogintwikkelde landen kwam het onze als beste uit de bus. Kunnen we dan de discussie over over 'welk stelsel' eindelijk eens verleggen naar: 'Hoe nog beter?'
The wisdom of the crowd is mooi, maar niet betrouwbaar, VGZ
Klik hier om deze stelling te openen VGZ gaat het oordeel van de patiënt, samen met de prijs - leidend maken in zijn informatie over zorgaanbieders. Maar de website Zorgkaartnederland.nl waar die informatie verzameld wordt, is makkelijk te corrumperen door kwaadwillenden. Toch maar niet doen dus.
Plascontract is het failliet van het management in een zorginstelling
Klik hier om deze stelling te openen Vaak voeren politici met hun heilige verontwaardiging en 'roep om ingrijpen' nummers op voor de bühne, waarmee ze meer kwaads dan goeds aanrichten. In dit geval is dat niet zo. Een plascontract bewijst dat het management totaal op het verkeerde spoor zit.
Dat manifest van Hugo Borst is niet bedoeld om meer geld te vragen
Klik hier om deze stelling te openen Het manifest dat publicist Hugo Borst heeft opgesteld met cliëntenraadslid Carin Gaemers van Laurens, is een goed initiatief. De bedoeling is dat zorgverleners leren van de plaatsen waar het wel goed gaat. Leren is dus de boodschap. Meer geld vragen komt (misschien) pas daarna.
De afhandeling door het UMCG van de zaak Victor is correct
Klik hier om deze stelling te openen De 'zaak-Victor' leidt tot veel boosheid en onbegrip. Het UMC Groningen heeft met 2 artikelen en 2 interviews op film met hoofd kindergeneeskunde Verhagen en bestuursvoorzitter Aartsen geprobeerd het eigen perspectief te verduidelijken. Helaas in algemene termen, want de patiëntprivacy en het medisch beroepsgeheim staan voorop. Meer kun je niet doen toch?  

Aanmelden

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de dialogen deel te nemen.

Log in met LinkedIn

In samenwerking met

Afbeelding NVZD
Nederlandse vereniging van bestuurders in de zorg
Afbeelding NVTZ
Toezichthouders in zorg en welzijn