Hoe gaat uw RvT om met het permanente komen en gaan van leden?

Dick van Ginkel, Bestuurs- en organisatieadviseur

Veel raden van toezicht hebben ervaring met het bijna jaarlijks in- en uitvliegen van individuele leden. Wat doet dat met enerzijds het collectief geheugen en consistente werkwijze, en anderzijds met de wens om ruimte te bieden aan de denkbeelden van de nieuwkomers. En wat betekent dit voor de teamvorming? Herkent u het probleem van ‘de RvT als duiventil’, en welke oplossingen hebt u om hier mee om te gaan?

Lees ook de blog van Dick van Ginkel

Reacties

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de discussies deel te nemen.

Henk Van Der Stelt, Commissaris en toezichthouder
Er van uitgaande dat de RvT een fatsoenlijk rooster van aftreden heeft geïmplementeerd, is er bij een omvang van vijf personen eens in de anderhalf jaar een wissel. Lijkt me geen probleem. Zeker niet indien er een adequaat inwerkprogramma is.
Mathieu Geurts, --
Ik werd lid van de Raad van Toezicht bij een zorginstelling die op dat moment in een fusie-proces zat. Ik heb me lange tijd gevoeld als een figurant in een film waarvan ik het scenario niet kende. Je hebt dan een enorme achterstand in informatie. Je gaat dan vragen stellen over de argumentatie die aan de fusie ten grondslag ligt, over de validiteit van die argumentatie, over de compleetheid van de informatie, over de kwaliteit van het besluitvormingsproces, etc. Dat kan irritatie opwekken bij de andere raadsleden, omdat die vragen ook ervaren kunnen worden als kritiek op het verloop van het fusieproces tot aan dat moment. Niettemin vind ik dat je als nieuwkomer die ruimte moet nemen en krijgen, omdat je immers vanaf dat moment ook mee verantwoordelijk wordt voor de verder te nemen besluiten.
Intrede van een nieuw lid in een Raad van Toezicht is een proces dat begrip vraagt van alle betrokken partijen.
Dorine Heldring, Lid Raad van Commissarissen at TIAS School for Business and Society
Het is inderdaad mogelijk indien er geen herbenoemingen zijn dat er regelmatig uit- en instroom is. De NVTZ denkt er over om de certificering van Toezicht te koppelen aan de gehele Raad. In het kader van 'beweeglijkheid' lijkt certificering van de Raad, als groep, mij niet praktisch. Individuele certificering van de leden biedt meer garantie. Een optie zou kunnen zijn dat je een minimum aantal gecertificeerde toezichthouders in de Raad hebt.

Log in om te reageren

Log in met LinkedIn

Aanmelden

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de dialogen deel te nemen.

Log in met LinkedIn