Rixt Heegsma

Talent en organisatieadvies, interimmanagement

Rixt Heegsma Rixt Heegsma studeerde af op interne- en externe communicatie van organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze begon haar loopbaan bij Randstad, werkte daarna in de consultancy en betrad vevolgens bij een gemeente het HRvak. Ze behaalde het postdoctoraal diploma HR Strateeg bij AOG, waar ze later ook de leergang Talent en Organisatieontwikkeling succesvol afsloot. Vanaf begin 2006 werkt Rixt als zelfstandig professional. Ze begeleidt vanuit H2radvies organisaties in verandering. Het is haar missie om krachten en talenten van mensen te verbinden aan de doelstellingen van de organisatie. Voor haar opdrachtgevers, veelal in de (semi) publieke sector, ondersteunt zij om betekenis te geven aan hoe medewerkers en de organisatie van waarde zijn voor de klant/cliënt/huurder/burger. Als interim (HR) manager, projectmanager, adviseur en trainer werkt ze hierbij vanuit wetenschappelijk onderbouwde theorieën en modellen, waaronder waarderend onderzoek (appreciative inquiry), de strenghtsfindersmethodiek en positieve psychologie. Samen met collega’s van Rendement door Talent ontwikkelde ze een methode van het ontdekken, benutten en ontwikkelen van talent. Met gedrevenheid en enthousiasme helpt Rixt organisaties om ruimte geven aan hun professionals, vanuit waarderend leiderschap te werken, talenten te benutten en positief te organiseren. In recente opdrachten gaf zij, vanuit de strategie van waarderen en leren, vorm aan netwerkorganiseren en aan de (door) ontwikkeling naar zelfsturende en zelforganiserende teams. Rixt is toezichthouder binnen de gehandicaptenzorg, de culturele sector en in de volkshuisvesting. Ze zet zich in voor de ontwikkeling van ‘nieuw toezicht’ waarbij het draait om gezamenlijke verantwoordelijkheid, openheid, leren en alertheid. Momenteel doet ze een waarderend onderzoek naar nieuwe vormen van toezicht.
Laatst actief
Aantal discussies
0
Aantal reacties
0
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/rixt-heegs …
Twitter
@Rixtheegsma

Aanmelden

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de dialogen deel te nemen.

Log in met LinkedIn