Elzeline Bergisch

Begeleider Passend Onderwijs bij Sterk VO & Beleidsmedewerker Leerlingondersteuning at NVS-NVL

Elzeline Bergisch Specialties: -helicopterview -analytisch denkvermogen -ondersteuningsroutes/zorgstructuren in VO-scholen -passend onderwijs -oplossingsgerichte gespreksvoering -coaching -uitgebreide kennis van gediagnosticeerde gedragsproblemen (autisme, ADHD, ADD, ODD, CD) en handelingsadviezen daarbij -beginnende docenten begeleiden -meerzijdige partijdigheid -contextuele benadering
Laatst actief
Aantal discussies
0
Aantal reacties
0
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/elzeline-b …

Aanmelden

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de dialogen deel te nemen.

Log in met LinkedIn